CIO Coaching 2019

Năm 2019 là năm đầu tiên của chương trình huấn luyện “Hạt Giống Lãnh Đạo CNTT” đưa chủ đề “Relationship Management & Leadership” huấn luyện đầu tiên. Sau 3 mùa huấn luyện, ban huấn luyện của chương trình nhận thấy rằng với số lượng 15...

2h chiều – Ngày nắng tháng 3/2019. Zalo bất ngờ có đoạn message hiển thị trên điện thoại “Hello Trang, Anh là Cường – Trưởng ban tuyển dụng của chương trình Hạt Giống Lãnh Đạo CNTT năm 2019, Mình có thể trao đổi được không?” Tự...

Lúc 07:30 pm ngày 12/12/2019, CIO Vietnam và ban huấn luyện chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho 15 hạt giống mùa 2019, là các trưởng phòng, giám đốc CNTT ở các doanh nghiệp lớn. Chương...

Call CIO Vietnam Team