Sứ mệnh

 • Đồng hành kiến tạo tầm nhìn & năng lực phát triển chiến lược số trong quản trị doanh nghiệp ở ViệtNam

Mục đích

 • Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược số với Doanh nghiệp Việt Nam
 • Trở thành đối tác chiến lược trong quá trình xây dựng & phát triển năng lực cạnh tranh dựa trên công nghệ số
 • Phát triển cộng đồng Digital Transformation số 1 Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG NÊN tham gia

 • Có nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp
 • Đang tìm kiếm định hướng, phương pháp thực hiện

nội dung chương trình

Digital transformation framework

Giúp nhà quản lý nhận diện chiến lược số một cách rõ ràng thông qua phân loại, cách tiếp cận và tổ chức tài nguyên như thế nào

Business model canvas/ value

Làm thế nào để một chiến lược số hiệu quả? Từ BMC nhà quản lý định hình được giá trị của sản phẩm số tạo ra cho phân khúc khách hàng nào và hệ sinh thái xung quanh sản phẩm

Product Mindset

Phát triển sản phẩm là năng lực quan trọng bậc nhất của DT. Nhà quản lý sẽ giải quyết vấn đề tương tự người khởi nghiệp làm. Đó là sản phẩm mang lại giá trị gì cho người dùng và họ xem nó là công cụ giải quyết vấn đề

Design thinking

Hiện nay nhà quản lý giải quyết vấn đề theo logic và các ràng buộc trong điều hành doanh nghiệp.
Design Thinking hỗ trợ nhà quản lý tiếp cận vấn đề và đưa ra giải pháp sáng tạo hơn, chi phí hợp lý hơn và giảm rủi ro

OKR/ ROI

Bất cứ công việc hay dự án trong doanh nghiệp cần thực hiện. Vậy đâu là cách phù hợp với chiến lược DT? OKR là phương thức của nhiều công ty công nghệ đang sử dụng để đánh giá kết quả hiệu quả điều hành của một bộ phận

Kết quả đạt được

Lập chiến lược chuyển đổi số

Tổ chức, quản lý và triển khai chiến lược chuyển đổi số

Đánh giá hiệu quả đầu tư về chiến lược chuyển đổi số

hỗ trợ từ Ban dự án, ban cố vấn và những thành viên cùng chung mục tiêu, sứ mệnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

OUR TEAM

Phúc Huỳnh

President @ CIO Vietnam

Đức Nguyễn

Vice-President @ CIO Vietnam

Huân Trần

Vice-President @ CIO Vietnam

Hải Phạm

Founder @ ITLC

Thuỷ Đặng

Community Director @ CIO Vietnam

Vy Nguyễn

Operations Manager @ CIO Vietnam

Tài Lê

Member of executive board @ ITLC

Trung Lê

Member of executive board @ ITLC

 • Ms. Thuỷ Đặng
 • +84 938 298 278
 • thuy.dang@ciovn.org
 • Ms. Vy Nguyễn
 • +84 397 906 799
 • vy.nguyen@ciovn.org
Call now