Home

SỰ KIỆN

Chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, chuyên môn ứng dụng CNTT để phát triển nghề nghiệp cũng như ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp. 

Tổ chức 2 lần trong năm để cập nhật xu hướng cộng nghệ và ứng dụng trên thế giới trong lĩnh vực CNTT.

Chia sẻ những góc nhìn, trải nghiệm khác nhau trong lĩnh vực CNTT. CIO Detates dự kiến sẽ được tổ chức 3 tháng 1 lần. 

VỀ CIO

CIO Việt Nam tổ chức gắn kết các tài năng cùng phát triển một cộng đồng chia sẻ và hợp tác ứng dụng Công nghệ thông tin uy tín ở Việt Nam và khu vực.

 • Hình thức: Công ty TNHH, non-profit
 • Hoạt động: Tập trung các hoạt động sau.
  • Tổ chức gắn kết các tài năng
  • Chia sẻ
  • Hợp tác
 • Cấu trúc tổ chức vận hành: 3 bộ phận
  • Phát triển hội viên
  • Sự kiện, truyền thông
  • Tổ chức cầu nối hợp tác

TIN TỨC

 • The Cloud Services Business Development Senior Manager will work with select teams across IFF to build relationships with clients. The ideal candidate will have excellent communication, interpersonal ...

 • Nhằm đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng CIO Vietnam trong năm 2019, CIO Vietnam tìm kiếm các thành viên nhiệt huyết trong việc phát triển cộng đồng cùng chung một sứ mệnh nâng cao năng lực quản lý và ứn...

 • Attractive salary+13th salary+bonus 15 AL days+10 SL days+2 company trips/year On-site opportunities in UK/ Norway/ Singapore… The Job You are accountable for the Product technical foundations &...

Call now