Liên Hệ

Liên lạc với chúng tôi


Thông tin về sự kiện:

Ms Vy: 0397906799
Email: vynguyen1107@gmail.com

Thông tin hợp tác, tài trợ liên hệ:

Ms Thủy: 098 5600766
Email: ciovietnamteam@gmail.com

    Call CIO Vietnam Team