Author: admin

CIO COACHING MÙA 5 - 2021HÀNH TRÌNH CỦA SỰ TÔI LUYỆNBẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNHTrong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ắt hẳn ai cũng sẽ có những lần đứng trước các "Ngã Rẽ", chọn bên trái, bên phải hoặc cả hai. Mỗi một...

HLV và HLV tập sự nên thống nhất về mặt kiến thức chuẩn.Trong quá trình coaching, các nhóm thường xuyên gặp vấn đề về yêu cầu, định nghĩa, giải thích về leadership và relationship giữa HLV và HLV tập sự có sự khác nhau. Ví...

Call CIO Vietnam Team