TUYỂN MODERATORS 2019

TUYỂN MODERATORS 2019

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng CIO Vietnam trong năm 2019, CIO Vietnam tìm kiếm các thành viên nhiệt huyết trong việc phát triển cộng đồng cùng chung một sứ mệnh nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp có KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM VÀ THỜI GIAN

TRÁCH NHIỆM

 1. Chủ động tương tác, điều phối, chia sẻ thông tin và hỗ trợ các thành viên trong group trong lĩnh vực ứng dụng CNTT và quản lý.

 2. Tối thiểu mỗi tháng 1 chủ đề chia sẻ với các thông tin hữu ích, thiết thực trong cộng đồng

 3. Tham gia chia sẻ các hoạt động của cộng đồng

 4. Trong vòng 3 tháng liên tiếp không có tương tác, bài chia sẻ và chia sẻ các hoạt động của cộng đồng sẽ rút quyền Mod

QUYỀN LỢI

 1. Duyệt/ xóa các thành viên không phù hợp với cộng đồng CIO Vietnam

 2. Duyệt/ xóa các bài viết không phù hợp

 3. Tham gia và kết nối với các thành viên CIO Vietnam qua các chương trình CIO Trends, CIO Talks, CIO Debates

 4. Có cơ hội trở thành speaker chia sẻ tại các chương trình CIO Trends, CIO Talks, CIO Debates

 5. Tham gia các chương trình kết nối với bên thứ 3 do cộng đồng CIO Vietnam thực hiện

 6. Ưu tiên nhận các chương trình ưu đãi/ kết nối với các bên thứ 3

 7. Ưu tiên / ưu đãi tham gia các chương trình CIO Networking

 8. Ưu tiên tham gia đăng ký chương trình CIO Coaching

 9. Tham gia nhóm Admin/ Mod để chia sẻ các thông tin mật, network giá trị

 10. Ghi nhận và vinh danh vào sự kiện tổng kết hoạt động cuối năm

CÁC LĨNH VỰC CẦN MOD

 1. Cơ sở hạ tầng: xây dựng, vận hành, tối ưu hệ thống

 2. Nền tảng công nghệ điện toán đám mây: Lựa chọn, vận hành và quản lý nhà cung cấp

 3. Quản lý dự án

 4. Quản lý rủi ro

 5. Tuyển dụng, kết nối nhân sự trong bộ phận và doanh nghiệp

 6. Management & Leadership

 7. Các ứng dụng phần mềm

 8. Các giải pháp phần mềm

 9. Bảo mật: xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống bảo mật trong doanh nghiệp

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team