CIO Vietnam: Chương Trình Heart to Heart 18th

CIO Vietnam: Chương Trình Heart to Heart 18th

CIO Việt Nam tiếp tục kêu gọi đóng góp từ cộng đồng nhằm giúp đỡ các em gặp điều kiện khó khăn tại Mái Ấm Hồng Quang.

Đồng thời, lồng trong đó là những hoạt động hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng cho các bạn nhỏ vùng xa ít có điều kiện tiếp cận. CIO Việt Nam đại diện phối hợp với các tổ chức, cá nhân mang đến chương trình “Đêm hội trăng rằm!”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team