Về chương trình CIO Coaching 2018

Trãi qua chủ đề đầu tiên, mội thành viên trong chương trình CIO Coaching đã phần nào nắm được những hoạt động cần thiết để hoàn thành một chủ đề. Và bước tiếp vào chủ đề thứ hai. Chủ đề Thương Hiệu Cá Nhân. ...

Call CIO Vietnam Team