Tin tuyển dụng

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng CIO Vietnam trong năm 2019, CIO Vietnam tìm kiếm các thành viên nhiệt huyết trong việc phát triển cộng đồng cùng chung một sứ mệnh nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng CNTT trong doanh...

Call CIO Vietnam Team