Tin công nghệ

Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on linkedin Share on email Share on print Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với tốc độ nhanh theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động ngày một gia tăng đến...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on whatsapp WhatsApp Share on telegram Telegram Chuyển đổi số đang trở nên cần thiết cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn nâng cao giá trị kinh doanh của họ, khám phá các cơ hội mới và thực hiện trước...

Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email Share on print Dựa trên các hành vi phức tạp của dạng vật chất mới này, các nhà khoa học có thể phát triển các vật liệu mới giúp khả năng xử lý tác vụ trí tuệ nhân...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on whatsapp WhatsApp Share on telegram Telegram Nền tảng quản lý dữ liệu là gì, nó hoạt động như thế nào và tại sao bạn thực sự cần nó trong doanh nghiệp của bạn? Bạn đã bao giờ nhận thấy khi...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on telegram Telegram Share on whatsapp WhatsApp Resulticks, đơn vị cung cấp giải pháp Cloud Marketing theo thời gian thực, phát triển nhanh nhất thế giới, đã được Gartner – công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông...

Không chỉ là việc tranh chấp vị trí CEO của ARM China, nó còn cho thấy bóng dáng của cuộc tranh chấp công nghệ Mỹ-Trung bên trong nội bộ công ty này. Là người cùng nhà với nhau, nhưng căng thẳng đang leo thang ngay trong...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on telegram Telegram Share on whatsapp WhatsApp Khổng lồ & nhanh nhẹn, Walmart, phục vụ 270 triệu khách hàng trực tuyến mỗi tuần và mạng lưới các cửa hàng của công ty ở khoảng cách dưới 10 dặm đối với...

Call CIO Vietnam Team