JOIN OUR “DT in ACTION” TEAM

JOIN OUR "DIGITAL TRANSFORMATION IN ACTION" TEAM

Với mong muốn mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và những thành viên đang trong hành trình chuyển đổi số, cộng đồng CIO Vietnam trân trọng kính mời anh/ chị đã có những trải nghiệm chuyển đối số trong doanh nghiệp với những thành viên trong cộng đồng. Hãy đăng ký thông tin tại đây, cộng đồng CIO Vietnam sẽ liên hệ ngay với anh/ chị.

    Call CIO Vietnam Team