Hạt giống lãnh đạo CNTT 2019

2h chiều – Ngày nắng tháng 3/2019. Zalo bất ngờ có đoạn message hiển thị trên điện thoại “Hello Trang, Anh là Cường – Trưởng ban tuyển dụng của chương trình Hạt Giống Lãnh Đạo CNTT năm 2019, Mình có thể trao đổi được không?” Tự...

Lúc 07:30 pm ngày 12/12/2019, CIO Vietnam và ban huấn luyện chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho 15 hạt giống mùa 2019, là các trưởng phòng, giám đốc CNTT ở các doanh nghiệp lớn. Chương...

Call CIO Vietnam Team