XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ TRÊN NỀN TẢNG RINGBOT FOR MS TEAMS

Xây dựng môi trường làm việc số trên nền tảng Ringbot for Microsoft Teams

Không ít doanh nghiệp trên thế giới hiện nay đã và đang thực hiện phong cách làm việc mới với hình thức Digital Workplace –  làm việc từ xa. Theo đó, họ nhận định rằng cách làm việc không phải đến văn phòng đã mang lại cho cả nhân viên và người sử dụng lao động nhiều lợi ích, đặc biệt là năng suất và hiệu quả công việc trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Tiếp nối chương trình lần trước với chủ đề “Xây dựng môi trường làm việc số – Cơ hội & Thách thức”. Cộng đồng CIO Vietnam trân trọng mời anh chị tham dự buổi chia sẻ tiếp theo “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ TRÊN NỀN TẢNG RINGBOT FOR MICROSOFT TEAMS” được tổ chức vào lúc 20h-21h, thứ năm, ngày 9/4/2020 với hình thức online tương tác hai chiều.

Nội dung chương trình: 

Diễn giả

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Miễn phí

096 600 5914

mytran.ciovn@gmail.com

SHARE 

Call CIO Vietnam Team