Digital Transformation in Action

Với mục tiêu chia sẻ kiến thức và năng cao năng lực chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cộng đồng CIO Vietnam trân trọng giới thiệu chương trình “Digital Transformation in Action” được kết hợp giữa cộng đồng CIO Vietnam và ITLC tổ chức

Sứ mệnh

Mục tiêu

ĐỐI TƯỢNG NÊN tham gia

TECHNOLOGY

CIO, IT Manager, Head of IT, IT Operation, Application, Infrastructure, Business App, IT Finance, IT Procurement, Program Manager

BUSINESS

CEO, CMO, COO, Line of Business, Finance, Procurement, Customer Service, Contact Center, Innovation, Digital, Analystic, Data, Product Manager, Plant Manager

Các chủ đề trong chương trình

Chủ đề 1: Business model canvas
Business drives Digital Transformation

Mô hình kinh doanh không chỉ đơn thuần là xác định giá trị sản phẩm và phân khúc khách hàng mà còn là bản đồ dẫn lối thành công, định hướng toàn bộ hoạt động kinh doanh/ phát triển thị trường cho sản phẩm đó

Trung Lê

ITLC - Digital Architect

Phúc Huỳnh

President @ CIO Vietnam

Chủ đề 2: Digital transformation framework
How to approach Digital Transformation

Để chuyển đổi số thành công sẽ cần nắm bắt được framework, phương pháp tiếp cận và tổ chức tài nguyên một cách hiệu quả

Hải Phạm


ITLC - Digital Architect

Tài Lê


ITLC - Digital Architect

Chủ đề 3: Design thinking
Accelerate Digital Transformation With Design Thinking

Phương pháp thiết kế cung cấp cách tiếp cận dựa trên giải pháp để giải quyết các vấn đề. Phương pháp này cực kỳ hữu ích trong xử lý các vấn đề phức tạp vốn mập mờ hoặc không xác định, bằng cách hiểu rõ các nhu cầu liên quan đến con người, bằng cách điều chỉnh vấn đề theo các phương thức lấy con người làm trung tâm

Tài Lê

ITLC - Digital Architect

Hân Đình

Business Analyst

Chủ đề 4: Product Mindset

Tư duy sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số để phát triển sản phẩm giải quyết bài toán kinh doanh của doanh nghiệp. Tư duy sản phẩm đóng vai trò cốt lõi thành vì một sản phẩm thật sự đáp ứng cho người dùng, có tư duy làm sản phẩm vì người dùng.

Tài Lê

ITLC - Digital Architect

Hải Phạm

ITLC - Digital Architect

Chủ đề 5: OKR

Phương pháp hỗ trợ cộng tác và hỗ trợ thiết lập mục tiêu một cách linh hoạt, tăng sự tập trung, trách nhiệm, tính liên kết và tăng tốc cho doanh nghiệp. OKR đang dược nhiều doanh nghiệp lựa chọn để giúp các mục tiêu trở nên minh bạch và dễ dàng kết nối toàn bộ nhân viên trong quá trình thực hiện mục tiêu.

Trung Lê

ITLC - Digital Architect

Tài Lê

ITLC - Digital Architect

PHÍ tham dự & Đăng ký

Phí tham dự 5 chủ đề của chương trình: 3.000.000 VNĐ

Phí tham dự 3 chủ đề: 2.000.000 VNĐ

Phí tham dự 1 chủ đề: 800.000 VNĐ

*Phí trên dùng để thuê địa điểm, tổ chức chương trình. 

**Nếu bạn muốn xuất hoá đỏ, hãy gửi yêu cầu đến email ciovietnamteam@gmail.com

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng Sacombank – CN Sài Gòn

Chủ tài khoản: Nguyễn Thảo Vy 
Số tài khoản: 060165561948
Nội dung: DTinaction_Hoten_Sodienthoai 

Kết quả đạt được

Lập chiến lược chuyển đổi số

Tổ chức, quản lý và triển khai chiến lược chuyển đổi số

Đánh giá hiệu quả đầu tư về chiến lược chuyển đổi số

Hỗ trợ từ Ban dự án, ban cố vấn và những thành viên cùng chung mục tiêu, sứ mệnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

OUR TEAM

Hải Phạm

ITLC - Digital Architect

Thuỷ Đặng

Community Director @ CIO Vietnam

Tài Lê

ITLC - Digital Architect

Vy Nguyễn

Operations Director @ CIO Vietnam

Trung Lê

ITLC - Digital Architect

Trang Nguyễn

PR Leader @ CIO Vietnam

Ban cố vấn

Phúc Huỳnh

President @ CIO Vietnam

Đức Nguyễn

Vice-President @ CIO Vietnam

Huân Trần

Vice-President @ CIO Vietnam

Call CIO Vietnam Team