All news

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on whatsapp WhatsApp Share on telegram Telegram Quản trị sự thay đổi là một thuật ngữ khá rộng. Đôi khi, đó là một vật tế thần cho những thất bại: “Sáng kiến đó đã thất bại vì chúng tôi không...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on telegram Telegram Share on whatsapp WhatsApp Resulticks, đơn vị cung cấp giải pháp Cloud Marketing theo thời gian thực, phát triển nhanh nhất thế giới, đã được Gartner – công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông...

Không chỉ là việc tranh chấp vị trí CEO của ARM China, nó còn cho thấy bóng dáng của cuộc tranh chấp công nghệ Mỹ-Trung bên trong nội bộ công ty này. Là người cùng nhà với nhau, nhưng căng thẳng đang leo thang ngay trong...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on telegram Telegram Share on whatsapp WhatsApp Khổng lồ & nhanh nhẹn, Walmart, phục vụ 270 triệu khách hàng trực tuyến mỗi tuần và mạng lưới các cửa hàng của công ty ở khoảng cách dưới 10 dặm đối với...

Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on whatsapp WhatsApp Share on telegram Telegram Share on facebook Facebook Quản lý dự án Agile là một phương pháp quản lý dự án phát triển nhanh chóng đến mức phổ biến, được sử dụng để hoàn thành công việc trong thế giới phức...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on telegram Telegram Share on whatsapp WhatsApp Có thể thấy sự phát triển của các ứng dụng di động và hành vi người dùng đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Thay vì phải xếp hàng chen chúc...

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on whatsapp WhatsApp Share on telegram Telegram Nhận diện khuôn mặt, Wi-Fi, AI là thành tựu của nhân loại trong lĩnh vực công nghệ, góp phần thay đổi thế giới kể từ năm 1995. Năm 1995, Wi-Fi, nhận diện khuôn mặt...

Call CIO Vietnam Team