Các thách thức và mối đe dọa hàng đầu của bảo mật đám mây

Các thách thức và mối đe dọa hàng đầu của bảo mật đám mây

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Theo báo cáo mới mà Nhóm Bảo mật của IBM vừa công bố, các vấn đề giám sát an ninh cơ bản, bao gồm quản trị, lỗ hổng và cấu hình sai, vẫn là các yếu tố rủi ro hàng đầu mà các tổ chức phải giải quyết để bảo đảm các hoạt động ngày càng dựa trên đám mây.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi sang đám mây để đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa của nhân viên, việc hiểu được những thách thức bảo mật do quá trình chuyển đổi này là điều cần thiết để quản lý rủi ro. Việc áp dụng và quản lý tài nguyên đám mây cũng đang tạo ra sự phức tạp cho các nhóm CNTT và an ninh mạng.

Viện nghiên cứu Giá trị doanh nghiệp của IBM (IBV) và Nhóm nghiên cứu độc lập IBM X-Force về các Dịch vụ thông minh và ứng phó sự cố (IRIS) đã kiểm tra các thách thức ảnh hưởng đến hoạt động bảo mật trên nền tảng đám mây, cũng như các mối đe dọa hàng đầu nhắm vào môi trường đám mây.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 66% số người được hỏi nói rằng họ dựa vào các nền tảng bảo mật cơ bản của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, nhận thức về quyền sở hữu bảo mật rất khác nhau trên các ứng dụng và nền tảng đám mây cụ thể.

Các ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây đã mở cánh cửa cho tội phạm an ninh mạng. Con đường phổ biến nhất để tội phạm mạng xâm phạm môi trường đám mây là thông qua các ứng dụng dựa trên đám mây, chiếm tới 45% các sự cố được IRIS nghiên cứu. Tội phạm mạng đã lợi dụng các lỗi cấu hình cũng như các lỗ hổng trong các ứng dụng, thường không bị phát hiện do các nhân viên tự ý đưa lên đám mây, bên ngoài các kênh đã được phê duyệt.

Bên cạnh hành vi trộm cắp dữ liệu, các tin tặc cũng nhắm mục tiêu vào đám mây để mã hóa và ransomware, sử dụng tài nguyên đám mây để khuếch đại hiệu ứng của các cuộc tấn công này.

Ai sẽ chịu trách nhiệm về Bảo mật trên Đám mây?

Khảo sát của IBV cũng cho biết, các tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào khả năng bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Tuy nhiên thực tế cho thấy, có đến 85% các vi phạm về lỗ hổng dữ liệu liên quan tới các vấn đề cấu hình của chính những người sử dụng (là nhân viên của các tổ chức đó).

Ngoài ra, nhận định về trách nhiệm bảo mật trên đám mây cũng khác nhau giữa các nền tảng và ứng dụng. Đa số những người tham gia khảo sát (lên tới 73%) cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng là đơn vị chịu trách nhiệm chính cho bảo mật trên nền tảng phần mềm dạng dịch vụ (SaaS). Chỉ 42% người được hỏi tin rằng các đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền tảng cơ sở hạ tầng dạng dịch vụ (IaaS) phải chịu trách nhiệm về bảo mật.

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng đa dạng các hình thức dịch vụ đám mây, đặc biệt trong các môi trường đa đám mây và đám mây lai, rất dễ dẫn tới việc không phân định rõ ràng các trách nhiệm bảo mật cũng như làm giảm hiệu năng của các môi trường đám mây.

Làm chủ bảo mật đám mây đảm bảo khả năng phản hồi nhanh chóng hơn

Từ kết quả nghiên cứu, Nhóm Bảo mật của IBM đã khuyến nghị các tổ chức tập trung vào các yếu tố sau để cải thiện an ninh mạng cho môi trường đa đám mây lai.

Đầu tiên là thiết lập quản trị và văn hóa hợp tác. Áp dụng chiến lược hợp nhất kết hợp các hoạt động bảo mật và đám mây – thông qua các nhà phát triển ứng dụng, các đơn vị điều hành CNTT và Bảo mật. Doanh nghiệp cần xác định rõ ràng các chính sách và trách nhiệm đối với các tài nguyên đám mây hiện có cũng như đối với việc mua các tài nguyên đám mây mới.

Doanh nghiệp cũng cần thực hiện nghiên cứu về mức độ rủi ro để đánh giá loại công việc và dữ liệu mà doanh nghiệp dự định chuyển sang đám mây và xác định các chính sách bảo mật phù hợp. Bắt đầu với đánh giá dựa trên rủi ro về khả năng hiển thị trên toàn môi trường và tạo lộ trình cho việc ứng dụng đám mây theo từng giai đoạn.

Tận dụng các chính sách và công cụ quản lý để truy cập vào tài nguyên đám mây, bao gồm xác thực đa yếu tố, để ngăn chặn việc xâm nhập bằng thông tin đăng nhập. Hạn chế các tài khoản đặc quyền và đặt tất cả các nhóm người dùng thành các đặc quyền ít yêu cầu nhất để giảm thiểu thiệt hại từ thỏa hiệp tài khoản.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các công cụ phù hợp, tự động hóa quy tình bảo mật và sử dụng mô phỏng chủ động để diễn tập các tình huống tấn công khác nhau cũng góp phần giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc bảo vệ dữ liệu và gia tăng khả năng bảo mật cho các giải pháp công nghệ được triển khai dựa trên Đám mây.

Nguồn tham khảo: tgs.vn

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team