reThink CIO Forum 2019

reThink CIO Forum 2019

Bài thuyết trình tại reThink CIO Forum 2019

Tải các bài thuyết trình của các diễn giả bằng cách điền vào form bên dưới

  Thông tin liên hệ hợp tác với cộng đồng CIO Vietnam:

  Ms. Thuỷ Đặng – CommunityDirector – (+84)938298278 – thuy.dang@ciovn.org
  Ms. Vy Nguyễn – OperationsManager – (+84)397906799 – vy.nguyen@ciovn.org

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.

  Call CIO Vietnam Team