12 HẠT GIỐNG LÃNH ĐẠO CNTT ĐƯỢC HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG NĂM 2018

12 HẠT GIỐNG LÃNH ĐẠO CNTT ĐƯỢC HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG NĂM 2018

Ngày 28/3/2019, tại chương trình CIO Trends với chủ đề “Xu hướng và ứng dụng chuyên đổi số trong Doanh nghiệp” do cộng đồng CIO Vietnam nhằm cập nhật xu hướng công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số doanh nghiệp hiện nay với sự tham gia của hơn 200 thành viên là CIO, CEO, CDO, CMSO, IT Manager, Head of IT… cùng các quản lý cấp trung đến từ nhiều đoan nghiệp hoạt động từ các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, phân phối khác nhau….

Tại CIO Trends 2019, cộng đồng CIO Vietnam đã tổng kết hoạt động năm 2018 trong đó có chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” năm 2018 và cùng Ban huấn luyện trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho 12 hạt giống tham gia huấn luyện trong vòng 8 tháng vừa qua.

Với sứ mệnh xây dựng CNTT vững mạnh và thúc đẩy việc ứng dụng hiệu quả các giải pháp các giải pháp CNTT thông qua các hoạt động chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo và vai trò CNTT trong Doanh nghiệp, phát triển nhân lực ngành CNTT tạo cơ hội hợp tác giữa các thành viên và doanh nghiệp. Tháng 3 năm 2018, Ban huấn luyện đã đề xuất hợp tác với cộng đồng CIO Vietnam để cùng thực hiện chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT”- một chương trình hợp tác thực hiện Phi lợi nhuận với 4 mục tiêu chính của chương trình

Lựa chọn và huấn luyện các hạt giống quản lý và lãnh đạo

Tạo nền tảng chia sẻ các kiến thức CNTT trong cộng đồng

Cung cấp cho xã hội một đội ngũ lãnh đạo CNTT đủ Tâm và Tầm

Nâng cao CNTT thông qua các giải pháp hữu ích

Trong chương trình hợp tác này, cộng đồng CIO Vietnam đứng vai trò tổ chức, truyền thông, kết hợp với Ban huấn luyện tuyển chọn các hạt giống trong cộng đồng CIO Vietnam để tham gia chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT”, kết nối giữa Ban huấn luyện, các thành viên tham gia chương trình với các hoạt động khác của cộng đồng CIO Vietnam.

Chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” được tạo ra bởi 5 thành viên trong Ban huấn luyện là các nhà lãnh đạo CNTT đam mê và nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực CNTT phù hợp với sứ mệnh của cộng đồng CIO Vietnam theo đuổi từ năm 2010 như muốn tạo ra một thế hệ các nhà lãnh đạo CNTT đủ Tâm và Tầm ứng dụng các giải pháp CNTT dựa trên lợi thế công nghệ mang lại giá trị cho Doanh nghiệp và xã hội. Trước khi hợp tác với cộng đồng CIO Vietnam thực hiện chương trình này với cộng đồng ITLC tổ chức và đã huấn luyện được 15 thành viên và năm 2018 tại cộng đồng CIO Vietnam là 12 thành viên. Tổng cộng là 27 hạt giống lãnh đạo CNTT đã được Ban huấn luyện huấn luyện trong  vòng 3 năm qua.

Anh Huỳnh Vĩnh Phúc - Chủ tịch CIO Vietnam và anh Đoàn Đức Đề - Huấn luyện viên trưởng trao chứng nhận cho 12 Hạt giống năm 2018

Dựa trên phản hồi từ các học viên 2 năm trước, năm 2018, ban huấn luyện đã có những thay đổi trong chương trình huấn luyện như kết nối chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hợn trong các hoạt động để đạt được kết quả tốt nhất vào cuối chương trình. Các hoạt động huấn luyện chuyên môn đan xen các hoạt động ngoại khóa khác như

Chương trình diễn ra trong 8 tháng liên tục, và sau chủ đề cung cấp các năng lực cốt lõi cho một nhà quản lý CNTT như:

Phương pháp huấn luyện (Coaching) được thực hành hiệu quả và kiểm soát nghiêm ngặt. Học viên thể hiện năng lực tự học dựa trên kiến thức nền do Ban huấn luyện cung cấp. Học viên tự đặt ra mục tiêu muốn đạt được trước sự đồng ý của Ban huấn luyện. Học viên tự thảo luận trong nhóm và mang vấn đề từ DN của mình và ứng dụng kiến thức để tự giải quyết. Huấn luyện viên sẽ dẫn dắt và giúp học viên đưa ra các giải pháp mang lại giá trị và thuyết phục chính Ban huấn luyện. Ban huấn luyện và học viên cùng đánh giá kết quả đạt được ở cuối chủ đề. Phương pháp huấn luyện đã giúp học viên “ngộ” ra những giới hạn của bản thân và xác định lộ trình để tiếp tục phát triển năng lực trong thực tế công việc ở doanh nghiệp. Ban huấn luyện tiếp tục tư vấn hướng giải quyết bên lề chương trình

5 Huấn luyện viên và 2 Huấn luyện viên tập sự chụp hình lưu niệm với 12 Hạt giống mùa 2018

Theo kết quả thông báo từ Ban huấn luyện, trong chương trình CIO Trends 2019, Cộng đồng CIO Vietnam và Ban huấn luyện đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình đối với các học viên năm 2018, gồm có:

Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng bộ phận CNTT @ Công ty TNHH Nông Sản Quê nhà

Nguyễn Mạnh Tuân

Trưởng phòng Phần mềm @Công ty Cổ phần Xây dựng số 1

Huỳnh Đức Kỳ

IT BA @ Công ty Cổ phần Thế giới Di Động

Nguyễn Viết Chiến

Giám đốc Phần mềm @ Công ty Vietjet Air

Nguyễn Thanh Duy

Giám đốc điều hành @ Công ty TNHH Trần Gia Anh (Mia.vn)

Hoàng Nguyễn Sỹ Phú

Trưởng bộ phận Kỹ thuật, Ngân hàng số @ công ty Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Võ Lê Giang

IT Manager @ Công ty Cổ phần Thế giới Di động

Nguyễn Hữu Duy

IT Manager @ Công ty Bridgestone Vietnam

Nguyễn Trọng Tùng

Giám đốc CNTT @ Công ty THNN Hữu Toàn Group

Hà Sơn Tùng

IT Manager @ công ty JBS Leather Vietnam

Nguyễn Phi Thoàn

Giám đốc phát triển ứng dụng @ Central Group Vietnam

Phạm Đặng Hoàng Hải

Giám đốc @ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Jim

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team