CIO Trends” Xu hướng và ứng dụng chuyển đổi số trong DN”- Diễn giả Nguyễn Bá Quỳnh

CIO Trends” Xu hướng và ứng dụng chuyển đổi số trong DN”- Diễn giả Nguyễn Bá Quỳnh

Mình làm quen với nhau trước nhé.

    Source: Nguyễn Bá Quỳnh – Senior Vice President and General Manager @ Global CyberSoft Vietnam

    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.

    Call CIO Vietnam Team