Xác định vai trò của CEO, CIO trong chuyển đổi số

Xác định vai trò của CEO, CIO trong chuyển đổi số

 

Báo cáo năm 2015 của Forrester về các nhân tố ảnh hưởng đến thành công chuyển đổi số của doanh nghiệp chỉ ra có đến 59% doanh nghiệp triển khai thành công vì CEO và CIO thấu hiểu và hỗ trợ xuyên suốt quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở vai trò CIO, quản lý công nghệ thông tin (CNTT) cũng như định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT trong vòng 5-10 năm nữa, cộng đồng CIO Vietnam tổ chức chương trình CIO Talks đầu tiên năm 2019 với chủ đề “Chuyển đổi số: Cường điệu và Sự thật”.

Trong thời đại “cá nhanh nuốt cá chậm”, chuyển đổi số ngày nay đã trở thành nhu cầu cần thiết đối với các công ty, tập đoàn. Theo báo cáo năm 2015 của Forrester về các nhân tố ảnh hưởng đến thành công chuyển đổi số của doanh nghiệp, có đến 59% doanh nghiệp triển khai Digital thành công vì CEO và CIO thấu hiểu và hỗ trợ xuyên suốt quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

 

 

Tuy nhiên, để làm được điều đó, các CEO và CIO sẽ phải đối mặt với nhiều công việc liên quan đến việc trang bị kiến thức cơ bản về Digital, nắm bắt những xu hướng chuyển đổi mới, tham vấn với các bộ phận nghiệp vụ và công nghệ… Họ cần là người hiểu rõ, liên tục nắm bắt xu hướng công nghệ mới và tỉnh táo trong việc đề xuất những phù hợp cho việc thực hiện Digital Transformation trong doanh nghiệp.

Chương trình sẽ có sự tham gia của ông Chuyên Huỳnh, Giám đốc chuyển đổi số Jazz IT up, France – Vietnam và ông Collin Blackwell, CEO và Co-founder Enablecode. Các nội dung chính sẽ được thảo luận gồm vai trò của CIO, quản lý CNTT trong việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp, những trải nghiệm thực tế về chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay, tiếp nhận thay đổi để bắt kịp nền công nghệ 4.0 như thế nào?…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team