Hearts to hearts 19: Đêm hội trăng rằm

Hearts to hearts 19: Đêm hội trăng rằm

Thân mời các bạn trong ngoài cộng đồng CNTT tham gia trở thành Chị Hằng, Chú Cuội mang niềm vui tết thiếu nhi với trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, lồng trong đó là những hoạt động hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng cho các bạn nhỏ vùng xa ít có điều kiện tiếp cận. CIO Việt Nam đại diện phối hợp với các tổ chức, cá nhân mang đến chương trình “Đêm hội trăng rằm!”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team