F.A.T.E Team, nhật ký MIS cùng CIO Coaching

F.A.T.E Team, nhật ký MIS cùng CIO Coaching

Chủ đề thứ 5 MIS (Management Information System) khi bắt đầu tìm hiểu tài liệu tham khảo, cả team cảm thấy có thể hiểu được những khái niệm cơ bản vì nó khá quen thuộc với công việc vẫn đang làm. Tuần đầu tiên trình bày, cả team đã thật sự bối rối khi được hỏi rằng:”Nếu công ty nào cũng có MIS vậy những cấp quản lý như CEO tại sao lại còn phải đi học MIS?” Thật sự với góc nhìn của người làm IT thì đúng là câu hỏi này chưa bao giờ được nghĩ tới. Tiếp sau đó nhiều câu hỏi và những sự giải thích của Ban huấn luyện làm cho những “chuyên gia IT” như tụi tôi cũng phải nhăn mặt và lắng nghe thật kỹ. MIS tìm hiểu và áp dụng liên tục thì mới thấy rằng nó không hề đơn giản.

Vào tuần thứ 2 team chúng tôi trình bày case study của mình và cách để ứng dụng những thứ chúng tôi đã học. Khi tự hỏi là sẽ áp dụng MIS như thế nào mới hiệu quả? Thì cả team tranh luận và buân khuân ở rất nhiều hướng lựa chọn. Như thế nào mới mạng lại giá trị cho doanh nghiệp? Làm thể nào để có thể hiểu rõ nhu cầu các vai trò trong toàn bộ Hệ thống thông tin? IT giữ vai trò quan trọng ở mức độ nào đối với tình hình cụ thể của case study đã đưa ra?

 

Đến tuần thứ 3 thì mọi thứ lại không hề xuông sẻ khi nhìn lại case của team đưa ra có vấn đề ở mức Business chứ IT không đủ để giải quyết được. Khác hẳng với sự hăng hái ban đầu khi team tin rằng những kinh nghiệm thực tiễn đã được áp dụng đầy đủ. Đúng như cái tên team đã chọn là FATE, lần đầu tiên trong chương trình CIO Coaching phải làm lại case study khác để có thể ứng dụng kiến thức MIS vào. Team duy nhất làm 2 case trong một chủ đề, không khác gì phải rework và OT quen thuộc trong nghề IT.

Tuần cuối cùng, chúng tôi vẫn phải chiến đấu đến phút chót và vẫn phải nợ lại một phần của case study chúng tôi làm. Nhưng lần này chúng tôi đã được định hướng cụ thể hơn, để xây dựng MIS chúng ta cần tập trung vào:

1. Mục tiêu

2. Chính sách (policy)

3. Qui trình (process)

4. Con người (people)

5. Công cụ

6. Đo lường, đánh giá, cải tiến

Thế là chúng tôi đã có những hướng đi cụ thể và hiệu quả hơn để kết thúc một chủ đề.

Các bạn thấy đấy tuy là một môn học nhưng cách tiếp cận được Ban huấn luyện đưa ra cho chúng tôi như là một bài toán thực sự ở doanh nghiệp và phải giải quyết nó bằng nhìn nhận và kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi đã trải qua với những kinh nghiệm thực tế quí giá và cũng rất mong các bạn hãy cùng tham gia để cùng đồng hành và cùng đóng góp cùng chúng tôi.

 

Giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng vào chủ đề tiếp theo ITSM (quản lý dịch vụ công nghệ thông tin) chủ đề cuối với chúng tôi để làm thế nào mang lại dịch vụ công nghệ thông tin hiệu quả nhất cho doanh nghiệp với ban huấn luyện của chúng tôi, những ITIL Exper, những con người đầy nhiệt huyết.

F.A.T.E Team

Phi Thoan Nguyen, Hieu Khoi Lua, Anh Duy Nguyen, Chien Nguyen.

#ciovietnam #ciocoaching #MIS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team