Giới thiệu về chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” năm 2018

Giới thiệu về chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” năm 2018

Cộng đồng CIO Vietam được thành lập từ năm 2010 với mục đích gắn kết các nhà quản lý, lãnh đạo và nguồn nhân lực tiềm năng qua các hoạt động thiết thực như học hỏi, kết nối và chia sẻ những giá trị hữu ích, đa dạng ứng dụng CNTT trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các hoạt động của cộng đồng CIO Vietnam dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực, đồng thời, liên tục cập nhật nhanh nhất những xu hướng phát triển CNTT trên thế giới, mang lại giá trị thiết thực và có tính ứng dụng cao cho cộng đồng CNTT.
Với các thành viên điều hành cùng Ban Cố vấn tâm huyết, giàu kinh nghiệm, CIO Vietnam có sứ mệnh xây dựng và phát triển một cộng đồng dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực CNTT và những thành viên mong muốn trở thành nhà quản lý CNTT tương lai.

Với sứ mệnh nâng tầm quản lý và ứng dụng CNTT và phát triển nguồn nhân lực CNTT, cộng đồng CIO tổ chức chương trình “Hạt giống lãnh đạo CNTT” với mục tiêu của chương trình

👉 Mục tiêu của chương trình:
– Tìm kiếm và huấn luyện tối đa 15 thành viên trở thành hạt giống, lãnh đạo và quản lý CNTT
– Nâng tầm ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
– Tạo nền tảng chia sẻ kiến thức CNTT trong cộng đồng
– Phát triển nguồn nhân lực CNTT đủ Tâm và Tầm cho xã hội

👉 Các chủ đề trong chương trình
1. Xây dựng thương hiệu cá nhân
2. Xây dựng mối quan hệ và phát triển đội ngũ
3. Quản lý dịch vụ CNTT
4. Xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT
5. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý
6. Xây dựng kiến trúc hệ thống CNTT

lãnh đạo CNTT, CIO Coaching,

👉 Đối tượng tham gia: Các IT Manager, Head of IT, IT Director có mục tiêu nghề nghiệp trở thành CIO.

👉 Yêu cầu các thành viên tham dự
– Là thành viên của cộng đồng CIO Vietnam
– Có hoài bão: Có giấc mơ tạo ra các giải pháp CNTT đột phá mang lại giá trị cho doanh nghiệp
– Đam mê: Yêu thích nghề quản lý, lãnh đạo. Có kế hoạch cá nhân rõ ràng để thực hiện
– Nhiệt huyết: Không ngại khó, không ngại khổ, quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra.
– Cam kết: Luôn giữ đúng cam kết và tuân thủ triệt để các quy tắc trong quá trình huấn luyện
– Tố chất: Có tố chất làm quản lý, lãnh đạo

👉Học phí: Miễn phí

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team