Home

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, chuyên môn ứng dụng CNTT để phát triển nghề nghiệp cũng như ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp. 

Tổ chức 2 lần trong năm để cập nhật xu hướng cộng nghệ và ứng dụng trên thế giới trong lĩnh vực CNTT.

Chia sẻ những góc nhìn, trải nghiệm khác nhau trong lĩnh vực CNTT. CIO Debates dự kiến sẽ được tổ chức 3 tháng 1 lần. 

VỀ CIO

CIO Việt Nam tổ chức gắn kết các tài năng cùng phát triển một cộng đồng chia sẻ và hợp tác ứng dụng Công nghệ thông tin uy tín ở Việt Nam và khu vực.

 • Hình thức: Doanh nghiệp xã hội 
 • Hoạt động: Tập trung các hoạt động sau.
  • Tổ chức gắn kết các tài năng
  • Chia sẻ
  • Hợp tác
 • Cấu trúc tổ chức vận hành: 3 bộ phận
  • Phát triển hội viên
  • Sự kiện, truyền thông
  • Tổ chức cầu nối hợp tác

TIN TỨC

 • Position: Country BISO. This document defines the skills required to perform the responsibilities of a Country BISO and serves as a guide in fulfilling his/her responsibilities: A Country Business Inf...

 • ROLE PROFILE  IMPLEMENTATION ARCHITECT Purpose of the Role Implementation Architect will assist different teams and providing technical solutions on Marketing   Technologies .He will work with the int...

 • The Cloud Services Business Development Senior Manager will work with select teams across IFF to build relationships with clients. The ideal candidate will have excellent communication, interpersonal ...

Call CIO Vietnam Team